- Arbeidstilsynet mistet så å si all kompetanse da det ble flyttet til Trondheim

Arbeidstilsynet mangler kompetanse på sosial dumping, det er for dårlig samarbeid internt og tilsynet har ikke tilstrekkelig tillit hos arbeidsgiverne.

Arbeidstilsynet og direktør Inger Finboe Svendsen får kritikk for å prioritere lette tilsyn i stedet for rette tilsyn i en evaluering utført av Agenda Kaupang.  Foto: NTB scanpix

Dette er noe av kritikken som kommer fram i en evalueringsrapport utført av Agenda Kaupang – nesten ti år etter at Arbeidstilsynet ble omorganisert – og flyttet til Trondheim.