Folket er delt i spørsmålet om stenging av grenseovergang

Men det er forskjeller mellom velgere av ulike politiske parti.

Ikke overrasket: Helga Pedersen kommunalpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, mener det er bred tilslutning i befolkningen om å begrense antallet grunnløse asylsøkere til Norge, men uenighet om hvilke virkemidler som skal ta i bruk. 

Til tross for at strømmen av asylsøkere til Norge er rekordhøy, er 43 prosent negative til å stenge grenseoverganger for å begrense tilstrømmingen.