- Kan komme med falske pass og dokumenter

- Det er ekstremt krevende å vite med sikkerhet hvem det er som kommer til Norge.

Noen kommer til Norge uten dokumentasjon, andre kommer med dokumentasjon som enten er falsk, eller som er ekte men «kjøp», sier Cecilie Hellestveit. 

Oslo: Det sier Cecilie Hellestveit, forsker ved International Law and Policy Institute i Oslo.