Bystyret i Trondheim:

Nå må de unge jobbe for å få penger fra Nav

Et bredt flertall i bystyret i Trondheim krever at unge mennesker som mottar sosialhjelp skal gjøre en innsats for pengene de får.

Stiller krav: Et bredt flertall i bystyret vedtok torsdag kveld at det skal innføres arbeids- og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 35 år. Høyres Rolf Jarle Brøske, til venstre, og Aps Marek Jasinski var sentrale i arbeidet med å samle et bredt flertall bak forslaget. SV, MDG og Rødt stemte mot. 

Det var Høyres Rolf Jarle Brøske som opprinnelig lanserte forslaget om å innføre arbeidsplikt for unge mennesker som mottar økonomisk sosialhjelp. Han mener aktivitetsplikt for sosialstønad er til hjelp for denne gruppen.