Terrorforsker: - Vi må være skjerpet etter Paris

- Terrorhandlingene i Paris og drapet av det norske IS-gislet gjør at nordmenn ikke lenger føler seg som tilskuere, men deltakere til det som skjer.

Rammet oss alle: - Mange nordmenn har en relasjon til Paris. I tillegg har vi opplevd 22. juli. Terrorhandlingene ligner, fordi også der ble det brukt automatvåpen mot uskyldige, sier Lars Weisæth. 

Oslo: Det mener Lars Weisæth, professor emeritus i psykiatri ved Universitetet i Oslo, som forsker på psykotraumatologi og militærpsykiatri.