Trondheimsbudsjettet 2016:

Her er Høyres plan for fremtidens Trondheim

Høyre i Trondheim mener det må tenkes nye politiske tanker, prøves nye måter å løse problemer på – og settes i verk tiltak nå for å skape handlingsrom i årene som kommer.

Omstilling: Høyre mener det er på tide med en omstilling i trondheimspolitikken. I partiets forslag til budsjett legges det blant annet opp til økt grunnbemanning i eldreomsorgen og nye tanker for driften av kommunen. Fra venstre kommunalråd Ingrid Skjøtskift, og gruppeleder Yngve Brox, og leder i finans- og næringskomiteen, Berit Tiller. 

Det er krav om omstilling som gjennomsyrer partiets budsjettforslag. For 2016 flytter Høyre på i alt 50 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag for det økonomiske opplegget neste år.