Trondheimsbudsjettet 2016:

30 nye stillinger på sykehjemmene neste år

Bemanningen på sykehjemmene skal opp, lærertettheten i skolen skal økes. Rådmannens forslag om å flate ut sykehjemsutbyggingen annulleres.

Julestemning: Flertallet la frem sine forslag til budsjett på Ladesletta helse- og velferdssenter. Det skal satses på eldreomsorg og skole det kommende året. Fra venstre jon Gunnes (V), Morten Kokass (PP), Geirmund Lykke (KrF), Geir Waage (Ap), ordfører Rita Ottervik (Ap), Marte Løvik (Sp), Hilde Opoku (MDG) og Ottar Michelsen (SV). 

Flertallet i trondheimspolitikken er enige om det økonomiske opplegget for neste år. I alt flytter sentrum-venstrepartiene på vel 62 millioner kroner, i forhold til budsjettforslaget rådmannen la frem i oktober. Det er sykehjemmene og skolene som er vinnerne i budsjettopplegget for neste år.