Tilbyr ingeniørutdanning for flyktninger

Høgskolen i Sør-Trøndelag lager ny toårig ingeniørutdanning for flyktninger. For å komme inn må flyktningene dokumentere realkompetanse.

Ingeniørutdanning for flyktninger: Kommunen låner ut Kalvskinnet skole og Høgskolen i Sør-Trøndelag lager et samlingsbasert utdanningstilbud for folk på mottak i hele landet. Fra venstre Terje Meisler, Marit Rygvold (begge Hist) og Ola Lund Renolen fra Miljøpartiet de grønne. 

Flyktningene skal få et skreddersydd undervisningsopplegg med samfunnsfag, norsk bedriftskultur, innovasjon og ingeniørfag. Initiativtaker er Terje Meisler som leder institutt for elektrofag og fornybar energi ved det som fremdeles heter Hist, men som blir NTNU etter nyttår. Meisler håper å være i gang med ingeniørutdanningen for flyktninger senest i august 2016. Undervisningsspråket blir engelsk.