Private barnehager rapporterer ikke avvik til kommunen

De 79 private barnehagene i Trondheim er ikke en del av kommunens avvikssystem.

Frykter byråkrati Daglig leder i Bergheim barnehage, Torstein Johannessen, frykter at det ville krevd for mye ressurser dersom barnehagen skulle vært en del av kommunens avviksrapportering. 

Adresseavisen har fått innsyn i avvikene som er rapportert fra barnehagene i Trondheim siden januar 2013 (du kan lese om selve hendelsene her). Men dette er bare de kommunale barnehagene. 40 prosent av barnehagene er private og de inngår ikke i kommunens kvalitetssikringssystem. I eldreomsorgen er det ikke slik: Der må også private sykehjem rapportere inn feil og mangler.