Stort behov for hjelp

Antallet søknader om støtte fra Adresseavisens juleinnsamling er større enn noen gang. Menighetene melder om et stort hjelpebehov.

Stort behov: Sokneprest Hilde-Anette Løvenskiold Grüner ( t.h.) og diakon Marit Brenne møter mange som har behov for en håndsrekning til jul.  Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth

Menighetene har fått inn nærmere 1600 søknader. Fristen for å søke gikk ut 30. november.