Bystyret i Trondheim:

Det blir ingen riving av Kjøpmannsgata 36

Flertallet i bystyret kommer til å verne Kjøpmannsgata 36 i Midtbyen, og opprettholde reguleringsplanen fra 2012.

Bildet til venstre viser reguleringsplanen fra 2012, som trolig blir vedtatt i bystyret torsdag. Den legger opp til vern av den gamle bygningen i Kjøpmannsgata 36. Bildet til høyre viser planene Villaservice AS har for området. Dra i stolpen på midten av bildene for å se de to alternativene. Illustrasjon: Trondheim kommune

- Arbeiderpartiets bystyregruppe er blitt enige om at det gamle bygget i Kjøpmannsgata 36 skal bli stående. Vi ønsker fortetting og fornyelse av Midtbyen, men det skal ikke gå på bekostning av verneverdige bygg som har historisk verdi, sier kommunalråd og gruppeleder i Arbeiderpartiet, Geir Waage.