- Gruer meg alltid til jul

Hun er alenemor, uføretrygdet og gruer seg til jul.

Økende behov: Diakon Marit Brenne i Heimdal menighet sier hjelpebehovet er økende. Mange er i samme situasjon som den uføretrygdede kvinnen hun samtaler med på kontoret. 

- Jeg klarer ikke å leve opp til kjøpepresset og de store forventningene, sier kvinnen.