Setter lys på bryggerekken

Søndag ettermiddag lyssettes flere brygger i Kjøpmannsgata. Kommunen ønsker å lyse opp i den mørke årstiden.

Lyser opp: Studenter ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, har vært med på å lyssette bryggerekken. Også Peter Egges plass er lyssatt i den mørke årstid. 

Dette er en del av Trondheim kommunes prosjekter «Vitalisering av Kjøpmannsgatebryggene» og «En blå tråd», som skal bidra til å gjøre området langs nedre del av Kjøpmannsgata mer attraktivt. Prosjektene vil pågå frem til 2017.