Stortinget kan si ja i juni

Stortinget kan allerede i vårsesjonen 2016 beslutte å slå sammen Trøndelagsfylkene dersom begge fylkestingene sier ja til å søke i april-møtene.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik og fylkesråd Anne Marit Mevassvik har troen på et nytt Stor-Trøndelag. Men svaret får de ikke før etter at de begge har holdt fylkesting april.  Foto: Glen Musk

- Statsråden har signalisert at det ikke er umulig å få saken vedtatt før Stortinget tar ferie. Det jobbes parallelt med saken, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.