Lover at han ikke vil holde kjeft

Per Sandberg (Frp) kommer ikke til å begrense seg til fisk når han skal mene noe offentlig i tida framover.

Frp-nestleder Per Sandberg har ment fint lite om norsk fiskeripolitikk de 18 årene han har sittet på Stortinget. Nå skal han bruke de neste ukene på å sette seg inn i saksfeltet. Her får han overrakt nøkkelen til fiskeriministerens kontor av forgjengeren Elisabeth Aspaker (H). 

Sandberg vil fortsette å uttale seg om andre politikkområder, også etter at han er blitt statsråd.