Moserne på museum

Helt uten champagneflekker har nobel-kjolen til May-Britt Moser havnet bak glass ved St. Olavs Hospital.

Kjole for evigheten: May-Britt Moser sjekker nobelkjolen før den plasseres i monteren. Drakthistoriker Karin Sinding og assistent Ingjerd Revhaug står for det faglige, mens Janne Hjelde Wold og Tone Merete Follum fra NTNU følger interessert med. 

NTNU har laget en permanent, liten utstilling over at Nobelprisen i medisin i 2014 gikk til May-Britt og Edvard Moser.