Meldeboka blir telefonapp

Skolene i Trondheim skal få digital meldebok for informasjon mellom skole og hjem. Først ute er Lade, Charlottenlund barneskole og Åsheim ungdomsskole.

Full kontroll: Med meldeboka som mobilapp har familien full oversikt over skoedagen. Fra venstre: Odd Charles, Carolina, Dina og Alexander Hestnes  

Ranselposten er snart historie. Dette arket med informasjon om foreldremøter, teater eller turdag på SFO har en tendens til å havne i en krøll nederst i sekken og dukke opp altfor seint. Og meldeboka ligger igjen på skolen når foreldre skal informere skolen om sykdom eller tannlegebesøk. Nå blir meldeboka og ranselposten erstattet med en digital meldebok for PC, app og sms.