2016 blir et overgangsår

Mange fagmiljøer i tre byer skal få til ett tett samarbeid. Det skal NTNU bruke 2016 på.

Året 2016 blir ett overgangsår. Prorektor Helge Klungland har ansvaret for at det faglige samarbeidet skal bli tettere. 

Etter 2016 skal NTNU ha ett fagmiljø for hvert av fagdisiplinene ingeniørutdanning, lærer- og lektorutdanning, medisin og økonomi. Det aller første som skjer nå er at styret i NTNU 15. februar skal vedta hvor mange og hvilke fakulteter det nye universitetet skal ha.