Adgangskortene virket ikke

- Det suger litt å være student midt i fusjonen. Studenter på det som var Hist, er usikre på hva som forandrer seg med fusjonen.

Adgangskortet virker ikke: Elektrostudentene Erik Buer (t.v.), Jørgen Sørgård Svenning og Thea Hjelmseth Ottesen opplevde at de ikke kom seg inn i skolebygningene på Kalvskinnet. 

På Kalvskinnet går livet sin vante gang midt i bygningsarbeidene som Høgskolen i Sør-Trøndelag (Hist) satte i gang før fusjonen var et faktum. Adgangskort som ikke virker, er det mest konkrete resultatet av fusjonen den første skoledagen i det nye året, forteller elektrostudenter på det som før jul var Hist.