Datteren til Robert Lund:

- Kampen mot tobakk er ikke over

Legeforeningens utspill om å forby salg av røyk til alle født etter år 2000 applauderes av Kjersti Lund Olsen, leder for Stiftelsen Robert Lunds minnefond for tobakkens ofre.

Hedrer farens minne: Kjersti Lund Olsen er leder for stiftelsen Robert Lunds minnefond for tobakkens ofre. Hun mener det har skjedd en del med folks kunnskapsnivå om skadevirkningene av tobakk i de 15 årene stiftelsen har eksistert.  Foto: Kjell A.Olsen

Orkanger: Femten år etter etableringen av Stiftelsen Robert Lunds minnefond for tobakkens ofre kjemper fortsatt datteren til Robert Lund, Kjersti Lund Olsen, kampen faren startet mot tobakksindustrien.