- Nesten umulig å vinne i mobbesaker

Det er svært vanskelig å vinne frem med mobbesaker i retten, mener generalsekretæren i stiftelsen Rettferd for taperne.

Vanskelig: - Hovedutfordringen ved å ta mobbesaker til rettsvesenet, er at det nærmest er umulig å vinne frem, sier Tor Bernhard Slaathaug i stiftelsen Rettferd for taperne. 

Tor Bernhard Slaathaug har oversikt over de aller fleste sakene hvor mobbeoffer har vunnet frem i rettsvesenet de siste årene, og mener det gir et bilde av hvor få saker som får et slikt utfall.