Blandet erfaring med bruk av GPS på demente

Rennebu og Oppdal har ulike erfaringer med bruk av GPS-mottakere på sine demente pasienter.

Bruker GPS: Solveig Løkken og Helge Aalbu i Rennebu kommune var med på å innføre et prøveprosjekt med GPS-klokke på demente pasienter etter at en pasient ved sykehjemmet i rennebu forsvant og ble senere funnet omkommet. 

Bruk av GPS ble innført som et prøveprosjekt i fjor høst etter at en dement pasient forsvant fra Rennebu helsesenter - og senere ble funnet død.