Ungdomskriminelle følges opp av konfliktrådene

Før satt mellom fem og ti unge under 18 år til enhver tid i norske fengsler. Nå overføres i stedet stadig flere saker til konfliktrådene for oppfølging.

Ungdomsstraff: Konfliktrådet i Nord- og Sør-Trøndelag, ved leder Iren Sørfjordmo (t.h) og ungdomskoordinator Turid Rendum forteller at ordningen med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging nå begynner å virke. De får oversendt stadig flere saker.  Foto: jens petter søraa

For halvannet år siden gjorde en lovendring det mulig å gi unge mellom 15 og 18 år ungdomsstraff som alternativ til ubetinget fengsel.