«Ei helg var en 18-åring alene nattevakt for ti beboere»

Foreldrene til beboere ved bo – og aktivitetstilbudet til Trondheim kommune er kritiske til tilbudet de voksne barna deres får ved byens nyeste bofellesskap.

Kritiske Foreldre ved kommunens bo - og aktivitetstilbud er kritiske til tilbudet de voksne barna deres får. I fjor flyttet Tine Tviberg og Øyvind Kvernes inn i nyopprettede Aasta Hansteens vei. Bak fra venstre: Torild Stavne, Steinar Johnsen, Eli Vik Kvernes og Jan Tviberg.  Foto: Terje Visnes, adressa

Inne i de flunkende nye lokalene i Aasta Hansteens vei, hilser Tine Tviberg (27) og Øyvind Kvernes (29) velkommen. De to er naboer og flyttet inn i bofellesskapet i april i fjor, sammen med åtte andre.