Jobber dugnad for å måle klimautslipp i Trondheim

CO₂-utslippene fra transport blir faktisk ikke målt. Ett døgns gruppearbeid i Trondheim skal gjøre noe med det.

Dugnadsgjengen har to store spørsmål: Hvor mye CO₂ bruker et menneske på å komme seg fra a til b, og hvor mye kan klimagassutslippene bli redusert ved å gjøre slik eller sånn. I løpet av en 24 timer lang dugnad har en gruppe mennesker, samlet i Trondheim, prøvd å finne ut så mye som mulig om hvor mye CO₂ vi slipper ut og når vi gjør det.