UDI vokser kraftig i Midt-Norge

UDI Midt-Norge går fra 15 til 42 personer som jobber med å intervjue asylsøkere og fatte vedtak. Mange er rekruttert fra Dragvoll-miljøet.

Større miljø: UDI utvider i Trondheim, og enhetsleder Øyvind Jensen får et større fagmiljø rundt seg. 

18. januar flytter intervjuenheten til UDI Midt-Norge over i nyoppussede lokaler i Statens hus i Trondheim. 1. februar kommer de nyansatte på jobb - og dermed utvides dagens ene avdeling til to enheter.