Store utbyggingsplaner for Lade idrettspark

Lade idrettspark vil om noen år ikke bli til å kjenne igjen. Et sambruksanlegg åpner våren 2017, Trygg/Lade vil bygge idrettshall/fotballhall, Trondheims-Ørn får nye tribuner, det skal bygges en ny rodestasjon og snuplass for buss.

Flerbruksanlegg: Et helt nytt sambruksanlegg for tennis, bordtennis og kampsport skal stå ferdig i nordenden av Lade idrettspark i april 2017. Hele området rustes opp med nye haller og utendørs anlegg. 

I fjor høst åpnet landets største sammenhengende kunstgressflate på 14 mål. Der kan utøvere av amerikansk fotball, rugby, baseball, lacrosse og fotball boltre seg hele året.