- Vi bør støtte pasienter som vil slutte med metadon

- Det er behov for bedre oppfølging av pasienter som ønsker å avslutte LAR, sier Gabrielle Welle-Strand, seniorrådgiver og lege ved avdeling for psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ble landsomfattende fra 1998.