Arbeidsplikt for unge sosialklienter:

- Rådmannen følger ikke opp vedtaket i bystyret

- Bystyret vedtok å innføre arbeidsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, men rådmannen følger ikke opp vedtaket. Det er uhørt. Nå må ordføreren gripe inn.

Provosert: Høyres Rolf Jarle Brøske mener rådmannen i Trondheim ikke følger opp bystyrets krav om at det skal innføres arbeidsplikt for unge sosialhjelpsmottakere i løpet av første halvår i 2016. Nå ber han formannskapet og ordføreren gripe inn overfor rådmannen. 

Høyres Rolf Jarle Brøske mener rådmannen i Trondheim trenerer et vedtak som flertallet i bystyret fattet i november i fjor. Da ble det flertall for et forslag utarbeidet av Høyre og Arbeiderpartiet som påla rådmannen å iverksette tiltak i løpet av første halvår 2016 som sikrer at arbeids- og aktivitetsplikt skal være hovedregelen for alle unge sosialhjelpsmottakere. I vedtaket heter det at rådmannen må komme tilbake med en sak til formannskapet om hvilken oppfølging som gis og hvilke tiltak som iverksettes.