Dragkamp om høyskolefagene

Det brygger opp til dragkamp i NTNU om å tiltrekke seg miljøene for teknologi, IKT og realfag ved de fusjonerte høyskolene.

Stort er bra: Ingvald Strømmen mener få og store fakulteter ved NTNU er best for å møte fremtidens utfordringer. 

Trondheim