Formannskapet i Trondheim:

Krever strengere tiltak mot mobbing i skolen

4,8 prosent av trondheimselvene sier de blir mobbet flere ganger i måneden. Nå ber politikerne rådmannen om å lage bedre planer og tiltak på skolene for å få tallene ned.

Strengere tiltak: Kommunalråd Marek Jasinski (Ap) fikk formannskapet med på å kreve bedre handlingsplaner mot mobbing i trondheimsskolene. - Mobbetallene viser at det arbeidet som er gjort ikke har vært godt nok. Nå trenger vi mistekrav for hvordan skolene skal ta tak i problemet, sier Jasinski.  

Kommunalråd Marek Jasinski fikk et enstemmig formannskap med på kravet om å utarbeide en standard som skal ligge til grunn for lokale handlingsplaner mot mobbing da han reiste saken tirsdag.