Barn er sårbare når foreldre er deprimerte

Sju prosent av fireåringer og seksåringer i Trondheim har symptomer på depresjon. Mest utsatt er barn av deprimerte foreldre.

Overser depresjon: Psykologspesialist Trude Reinfjell mener det er viktig med tidlig hjelp til små barn med depressive symptomer. 

Depresjon blir ofte oversett når barn er små, mener førsteamanuensis Trude Reinfjell ved psykologisk institutt, NTNU.