Kroppspress-diskusjonen

Forsker anbefaler kjønnsdeling

Rektoren på Huseby skole hadde støtte i forskningen da hun imøtekom jentenes ønske om svømmeundervisning uten guttene.

Vil ha nytt skolefag: Det er et ønske om å styrke befolkningens psykiske helse gjennom forebygging. En måte å gjøre det på, er å innføre psykisk helse som eget fag i timeplanen, mener førsteamanuensis Anne Thorild Klomsten ved NTNU. 

Anne Torhild Klomsten er førsteamanuensis på NTNU og har doktorgrad i idrettsvitenskap om fysisk selvoppfatning blant ungdom. Hun har også undersøkt norske skolers praktisering av kjønnsdeling i kroppsøvingsfaget.