Vil drepe all mort i Bymarka med gift

Lianvatnet, Haukvatnet, Kyvatnet, Theisendammen, Baklidammen, Kobberdammen og Sølvskakkeltjønna skal behandles med 4800 liter rotenon. All morten skal drepes.

Slik vil rådmannen i Trondheim gå til krig mot den svartelistede karpefisken som har tatt bolig i sju vann i Bymarka. Det er trolig politisk flertall i Bystyret for å sende en søknad om rotenonbehandling av vannene i marka når saken behandles 28. januar.