Åpne bekker gir økt biologisk mangfold

Gjenåpning av bekker vil føre til økt biologisk mangfold, bedring av lokalklima, bedre vekstvilkår for vegetasjon, bedre kvalitet på overvann samt grønne rekreasjonsområder.

Vellykket: Åpningen av Ilabekken for noen år siden, har vært en ubetinget suksess. Området er blitt et interessant tur- og rekreasjonsområde. 

Det er noe av begrunnelsen for at Trondheim kommune har åpnet en rekke bekker, som i mange år har ligget i rør. Kommunen har planer for å åpne enda flere bekker.