Ja fra kystfolket, nei fra fjellbygdene

Folk i Sør-Trøndelag er mer positive til kommunesammenslåing enn ellers i landet.

- Jeg finner ikke et eneste eksempel på en ny, spennende kommunedannelse i hele Trøndelag, sier Geir Vinsand (t.h.) i NIVI Analyse. 

Det viser ferske tall fra innbyggerundersøkelsen som er gjennomført i forbindelse med kommunereformen. Mens det er et klart flertall for kommunesammenslåing på kysten, er motstanden størst i fjellbygdene.