NTNU-forskere går år etter år i midlertidige stillinger

NTNU har en større vekst i midlertidige stillinger enn universitetene i Oslo og Bergen. Det er ikke en utvikling NTNU ønsker.

Går fra prosjekt til prosjekt: Guro Kristenensen og Tomas Moe Skjølsvold er begge midlertidig ansatt som forskere ved NTNU. 

NTNU fikk over 100 nye midlertidige årsverk i 2015. Mange forskere går i årevis på ulike midlertidige kontrakter fra forskningsprosjekt til forskningsprosjekt.