- Politiet skal bli bedre i møte med publikum

Mer av politiets etterforskning skal startes og avsluttes på stedet. Antall lensmannsdistrikt vil bli færre.

Prosjektleder: Terje Tømmerås fra Sparbu skal lede arbeidet med å utforme en ny organiasjon for Trøndelag politidistrikt. Erfaringene som mangeårig fagforeningsmann kan komme godt med. 

- Det skal fortsatt være politi ute i distriktene. Og det skal være et politi som skal ha nær kontakt med lokalsamfunnet og som skal kunne løse mange ulike oppgaver. Men at det vil bli færre lensmenn er åpenbart, sier Terje Tømmerås.