Enhet skal bekjempe lovbrudd i arbeidslivet

Regjeringen skal opprette en enhet mot arbeidsmarkedskriminalitet i Trondheim.

- Etatene har allerede startet arbeidet med å finne egnede lokaler, og vil starte arbeidet innen ganske kort tid, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.  Foto: scanpix

I enheten skal Arbeidstilsynet, skatteetaten, Nav og politiet samordne innsatsen mot denne typen kriminalitet.