NTNU-rektor Gunnar Bovim:

- Mange fakulteter

På nye NTNUs første ledersamling røpet Gunnar Bovim at han går inn for en bred fakultetsstruktur og at inndelingen skal gå langs faglige grenser.

Bokser og bobler: Nye NTNU er i innspurten med å bestemme den nye organsiasjonen av universitetet. Rektor Gunnar Bovim ønsker seg en modell med minst syv fakulteter. 

15. februar skal styret spikre den fremtidig strukturen for NTNU.