- Kroppspress har vært løftet for lite opp som samfunnsproblem

Forskere omtaler kroppspress som en av våre store nye folkehelseutfordringer, og det er lege Kari Løvendahl Mogstad enig i. Nå skal hun belyse temaet i bokform.

Rosa: Kari Løvendahl Mogstad kjøpte i sin tid selv rosa ski til sin datter. Men da hennes eldste barn var små, fantes det knapt rosa og lyseblå klær. Da var det var mye mer kjønnsnøytralt, og mindre kommersielt og kjønnsstereotypt i barneklærstativene, sier hun. 

- Presthus gård og Vikåsen barnehage avlyste karnevalet. Er det så farlig at jenter kler seg som prinsesser og gutter som superhelter?
- Ikke i og for seg. Dersom jentene bare kles opp i rosa og pastell og guttene i blått, grått og svart blir det et problem. Da er man med på å tydeliggjøre kjønnsstereotyper, og det er vi voksne, gjerne mødre, som kjøper klær, og kanskje ender opp med å kle opp barna våre så tradisjonelt og kjønnsdelt. Det er ikke store ting en og en, men tendensen ses så mange steder i samfunnet nå, og det er ikke greit, fordi jeg tror det gir økte skiller mellom gutter og jenter.