Eget fakultet for økonomi - men ikke for lærerutdanning

Økonomene får fakultetet de kjempet for. Samfunnsvitenskapene, lærerutdanningene og psykologi havner i et fakultet de ikke ønsket seg.

NTNU-styret beslutter 15. februar den faglige strukturen for det fusjonerte universitetet. Det er god grunn til å tro at styret vil gå for innstillingen til rektor Gunnar Bovim. 

Nye NTNU kommer til å bestå av åtte fakulteter.