Må si ja eller nei til Stor-Trøndelag uten å vite hva de skal holde på med

Statsråd Jan Tore Sanner vil ikke avklare hvilke nye oppgaver et eventuelt Stor-Trøndelag skal få før etter at fylkestingene har sagt ja eller nei til sammenslåing i april.

- Utsettelsen underbygger kravet fra Senterpartiet om at man fylkestingene må avvente Stortingets behandling av oppgavemeldingen, sier Sp-leder Thomas Iver Hallem. Fylkesråd Anne Marit Mevassvik (Ap) har tro på det nye storfylket og sier hun forventer store og viktige oppgaver i fremtiden. 

I et brev til Sør-Trøndelag fylkeskommune skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet at de vil legge frem en melding til Stortinget om regionreform i løpet av våren, og at det er hensiktsmessig å vente til etterpå før departementet går videre med å behandle en formell søknad om nye oppgaver fra region Trøndelag.