Bystyret i Trondheim:

Strammer kraftig inn på den grønne streken

Byneset, Leinstrand og Bratsberg er områdene det politiske flertallet vil ha innenfor en grønn strek i Trondheim. Det betyr mindre jordvern enn det rådmannen har lagt opp til.

Tre områder: Det politiske flertallet vil sette en grønn strek rundt Byneset, Leinstrand og Brattsberg. Det betyr mindre jordvern enn rådmannen har foreslått. 

Bystyret i Trondheim behandler torsdag saken om en grønn strek for å sikre jordvern i Trondheim kommune. Flertallet i trondheimspolitikken ble etter valget enige om at en slik plan skulle innføres, men de er ikke enige om hvilke området som skal ligge inn i planen.