Politidirektoratet mener kvinneandelen er for lav

Bare 16 prosent av lederne i politistillinger i Norge er kvinner, viser tall fra Politidirektoratet.

Elisabeth Eriksen er stasjonssjef ved Heimdal stasjon.Hus sier lederjobben gir henne mulighet til å påvirke, og det er viktig for henne som leder å motiverer ansatte til å gjøre jobben overfor publikum 

– Vi snakker her om ledere med personalansvar, og andelen er for lav. Vi har som mål å øke kvinneandelen i lederstillinger i politiet.