Klarer å finne årsak til hjertestans raskere

Sjansen for å overleve en akutt hjertestans på St. Olavs Hospital øker når akutteamet klarer å finne årsaken allerede mens hjerte- lungeredningen pågår.

Unna vei: Når noen ved St. Olavs Hospital får akutt hjertestans, rykker disse ut. Daniel Bergum (t.v.), overlege Mikael Elden, anestesisykepleier Garrett Newton Andersen og lege Haldor Langeland. 

Når hjertet stopper haster det.