Klarer å finne årsak til hjertestans raskere

Sjansen for å overleve en akutt hjertestans på St. Olavs Hospital øker når akutteamet klarer å finne årsaken allerede mens hjerte- lungeredningen pågår.

Unna vei: Når noen ved St. Olavs Hospital får akutt hjertestans, rykker disse ut. Daniel Bergum (t.v.), overlege Mikael Elden, anestesisykepleier Garrett Newton Andersen og lege Haldor Langeland.  Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

Når hjertet stopper haster det.