- Malvik bør forhandle med Trondheim

Rådmannen i Malvik anbefaler at kommunen forhandler med Trondheim om en mulig sammenslåing.

Formannskapet i Malvik har fått informasjon fra Fylkesmannen om nye økonomiske rammeebetingelser ved å stå alene. Nå foreslår Rådmannen at flere alternativ må på bordet. F.v. varaordfører Ole Herman Sveian (Sp), ordfører Ingrid Aune (Ap), Eva Lundemo (H), Lill Harriet Sandaune (Frp) og Torgeir Anda (V) og Rakel Trondal (SV).