- Bygg ut innfartsveiene til Trondheim

- Nå må vi få bygd ut innfartsveiene til Trondheim. De som betaler mest i bompenger må oppleve at de får noe igjen, sier stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H).

Skepsis: Innbyggerne i nabokommunene svarer i en undersøkelse i større grad enn innbyggerne i Trondheim at det er galt at bilister skal betale for miljøtiltak i Miljøpakken. Spørsmålet er knyttet til at halvparten av inntektene fra bompunktene går til miljøtiltak som bedring av kollektivtilbudet, bygging av gang- og sykkelveier og økt trafikksikkerhet. 

Hun sikter til Adresseavisens oppslag om at bompengeinnkrevingen havner i nabokommunene.