Skeptisk til forhandlinger med Trondheim

Ordfører i Malvik, Ingrid Aune (Ap), mener det nå ikke foreligger ny informasjon som tilsier at Malvik bør starte forhandlinger med Trondheim.

Ordfører Ingrid Aune i Malvik sier det er merkelig at regjeringen vil ramme kommuner som har en solid størrelse. Mandag skal Malvik ta stilling til om de vil forhandle med Trondheim. 

Ordføreren sier imidlertid at hun er åpen for at det vil kunne komme på bordet i løpet av kommunestyremøtet førstkommende mandag.