Ungdomsskoleelever jobber i barnehage i vinterferien

Mens andre ungdommer har fri i vinterferien er Adrian Sørgård Kregnes (14) og fem andre 9.-klassinger fra Gimse ungdomsskole i full jobb hos Brekkåsen Idrettsbarnehage.

– Selv om det meste har gått bra til nå er det noe som er litt utfordrende. Blant annet kan det være vanskelig å skjønne hva barna sier, men vi skjønner jo hverandre til slutt, sier Adrian Sørgård Kregnes.